Metsänhoitotyöt

Metsänuudistaminen

Päätehakkuista saatavaan tuottoon ei vaikuta yksistään puusta saatava hinta, vaan myös kustannustehokas ja taloudellinen, metsänkasvatuksen kannalta järkevä uudistamisvaihtoehto.

Hyvin tehdyllä uudistamisella varmistetaan metsän tuotto tulevaisuudessakin. Uudistamistyön kustannuksia ei kannata hukata jättämällä tekemättä myöhemmät perkaukset ja taimikonhoidot.

Tarjoamme metsänomistajalle mahdollisimman edullisen mutta silti hyvän metsänhoidon mukaisen metsänuudistustavan. Metsänomistaja voi halutessaan toimittaa taimet itse palstalle ja hoitaa istutus- tai kylvötyöt omatoimisesti tai me voimme ottaa koko uudistamisketjun hoitaaksemme.

metsänuudistaminen

Taimikonhoito

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy:n kautta metsänhoitotyöt sujuvat metsänomistajalle vaivattomasti. Käymme maastossa toteamassa rahoituskelpoisuuden ja merkitsemme työkohteet maastoon. Samalla mittaamme myös käsiteltävien kuvioiden pinta-alan, jolloin metsänomistaja maksaa vain tehdystä työstä. Seuraamme töiden laatua niiden edetessä ja haemme saatavissa olevat Kemeratuet metsänomistajalle.

Tarvittaessa opastamme metsänomistajaa myös omatoimiseen työskentelyyn. Käymme töiden valmistuttua toteamassa valtion tukiehtojen mukaisen työjäljen, teemme rahoitushakemukset sekä toteutusselvitykset.


Ensiharvennuskohteissa, joissa ainespuun korjuu ei ole taloudellisesti kannattavaa, voidaan työ suorittaa joko raivaamalla puusto miestyönä suoraan ohjetiheyteen tai toteuttamalla koneellinen energiapuunkorjuu.

 

taimikonhoito


Ota yhteyttä!

 

aa2016
kuvia toiminnasta

Yhteystiedot

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy
Asemakatu 1
86300 Oulainen

noora3

Noora Impola
040 573 0350

noora.impola(ät)msh.fi

kiviniemi
Aki Kiviniemi

040 578 6760
aki.kiviniemi(ät)msh.fi

pesola
Toni Pesola
050 501 1523
toni.pesola(ät)msh.fi


Toimisto

Asemakatu 1
86300 Oulainen

Toimialue

toimialue