Metsänhoitotyöt


Metsänhoitotyöt

Metsäsuunnittelu Hollannin kautta metsänhoitotyöt sujuvat metsänomistajalle vaivattomasti! 

Metsänuudistaminen 

Päätehakkuista saatavaan tuottoon ei vaikuta yksistään puusta saatava hinta, vaan myös kustannustehokas ja taloudellinen, metsänkasvatuksen kannalta järkevä uudistamisvaihtoehto. Hyvin tehdyllä uudistamisella varmistetaan metsän tuotto tulevaisuudessakin. Uudistamistyön kustannuksia ei kannata hukata jättämällä tekemättä myöhemmät perkaukset ja taimikonhoidot. Tarjoamme metsänomistajalle mahdollisimman edullisen mutta silti hyvän metsänhoidon mukaisen metsänuudistustavan. Metsänomistaja voi halutessaan toimittaa taimet itse palstalle ja hoitaa istutus- tai kylvötyöt omatoimisesti tai me voimme ottaa koko uudistamisketjun hoitaaksemme.

Taimikonhoito 

Hoida taimikkosi meidän kautta! Käymme maastossa toteamassa rahoituskelpoisuuden ja merkitsemme työkohteet maastoon. Samalla mittaamme myös käsiteltävien kuvioiden pinta-alan, jolloin metsänomistaja maksaa vain tehdystä työstä. Teemme kustannusarvion tulevasta työstä. Seuraamme töiden laatua niiden edetessä ja haemme saatavissa olevat Kemeratuet metsänomistajalle. 

Tarvittaessa opastamme metsänomistajaa myös omatoimiseen työskentelyyn. 

Ensiharvennuskohteissa, joissa ainespuun korjuu ei ole taloudellisesti kannattavaa, voidaan työ suorittaa joko raivaamalla puusto miestyönä suoraan ohjetiheyteen tai toteuttamalla koneellinen energiapuunkorjuu.

Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.