Ajankohtaista

Ajankohtaista

Olemme mukana sosiaalisessa mediassa!

Voit seu­rata ajanko­htaisia asioita­mme parhaiten Face­bookissa ja In­sta­gramissa! Päivitämme sinne kuvia ja jut­tuja päivittäin! 


Yrityksemme kuuluu PEFC-sertifiointiin sekä puun alkuperäisseurantaan CoC

Olemme mukana PEFC-ser­ti­fioin­nissa! Huole­hdimme myös, että kaikki al­i­u­rakoit­si­jamme nou­dat­ta­vat PEFC-ser­ti­fioin­tia. 

Lisäksi olemme mukana puun alku­peränto­den­tamisketjussa, CoC.

Uudet tilat

uusi os­oit­teemme on Oulais­tenkatu 50 C 1. 
Ter­ve­tu­loa !

Metsäsertifiointi

Saat Metsäser­ti­fioin­nin met­si­isi meidän kautta, kysy lisää! 
Voit tarkas­taa ku­u­luuko tilasi PEFC-ser­ti­fioin­tiin täältä:
Ole yhtey­dessä, neu­vomme miten saat tilasi rek­isteröityä kaut­tamme!


Tilaa tulevan kevään ja kesän metsäsuunnitelma jo nyt!

Ota yhteyttä niin su­un­nitel­laan metsääsi ajan­tasalla oleva metsäsu­un­nitelma. Metsäsu­un­nitel­man avulla tiedät metsäsi hakkuu-ja hoit­o­m­ah­dol­lisu­udet.  Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.