Metsäpalvelusopimus

Metsäpalvelusopimus

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy:n kanssa voit tehdä myös metsäpalvelusopimuksen, jolloin hoidamme metsiäsi suunnitelmallisesti sovitulla tavalla. Metsäpalvelusopimus sisältää puukaupan, metsänhoitotyöt ja metsäsuunnittelun. 

Metsäsuunnittelu Hollanti Oy tarjoaa metsäpalveluita asiakkailleen yksittäisistä työlajeista laajoihin työkokonaisuuksiin asti. Tämän lisäksi tarjoamme asiakkaillemme metsäpalvelusopimuksen. Metsäpalvelusopimus on metsänomistajan ja Hollannin yhteinen päätös hoitaa asiakkaan metsätilaa tehokkaasti voimassa olevan metsäsuunnitelman ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Sopimuksella pyritään suunnitelmalliseen metsänhoitoon, mikä parantaa metsän taloudellista kannattavuutta. Sopimus sisältää metsäsuunnitteluun, metsähoitotöihin sekä puukauppaan liittyvät toimeksiannot. Lisäksi huolehdimme metsien sertifioinnista tiloillesi.Palvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.