Referenssit

Referenssejä

Muutamia esimerkkejä metsäsuunnitelma toteutuksistamme

Kärsämäen kun­nan metsäsu­un­nitelma 2019 
Oulais­ten kaupun­gin metsäsu­un­nitelma 2015 ja 2005 
Kan­nuk­sen seu­rakun­nan metsäsu­un­nitelma 2008 
Haa­pave­den Kaupun­gin metsäsu­un­nitelma 2010 
Si­ika­joen kun­nan metsäsu­un­nitelma 2011 
Po­hjois-Po­h­jan­maan Metsäkeskuk­selle al­i­hank­in­tana metsäsu­un­nit­telua 
Metsäteol­lisu­udelle heidän asi­akkaiden metsäsu­un­nitelmia 
Yk­si­ty­isille metsäno­mis­ta­jille tuhan­sia hehtaareja vu­osien aikana

Muita

Oulais­ten seu­rakun­nan met­sien hoito 2008 alkaen 
Taa­jama-ja puis­tomet­sien hakkuut Oulais­ten Kaupungille, Si­ika­joen kun­nalle, Haa­pave­den KaupungillePalvelun tuottaa Fokus
Metsäsuunnittelu Hollanti Oy Copyright (c)2020, All Rights Reserved.